גלריית פרוייקטים ל י.קייזרמן, ניהול ופיקוח בתחום הבניין.